× Cartref Amdonom ni Prentisiaeth yn Lloegr Prentisiaethau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Lloegr) Prentisiaethau ym maes Rheoli (Lloegr) Cyrsiau ag Ariennir Gan Fenthyciad Prentisiaethau Cymru Cyrsiau Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Cymru) Cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru) Cefnogaeth dysgwyr Dechrau gyda tim ni Cysalltu a ni Gweld y dudalen yn Saesneg

Cysalltu a ni 029 2079 9133

Eisiau coffi I trafod eich gofynion hyfforddi?

Beth ni'n neud

.

Mae ein hyfforddwyr, tiwtoriaid a hyfforddwyr arbenigol yn cyflwyno Prentisiaethau ar sail un i un yn y gweithle ynh nghymru. Mae prentisiaethau yn rhaglenni dysgu yn y gwaith sy'n datblygu gwybodaeth, sgiliau ac ymddygiadau newydd ac sy'n cael eu hariannu gan y Llywodraeth yng Nghymru.

Maent ar gael i ddatblygu staff newydd a phresennol o lefelau iau i uwch mewn sefydliadau.

Ein Rhaglenni

.

Dyluniwyd ein Rhaglenni i ddatblygu pobl, meithrin gallu sefydliadol a sbarduno gwelliannau mesuradwy mewn perfformiad. Rydym yn cyflwyno'r.

Prentisiaethau canlynol yng Nghymru.

  • Gweinyddiaeth Busnes
  • Gwasanaeth cwsme
  • TGCh
  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Gwasanaethau Cymorth Gofal Iechyd
  • Arwain Tîm
  • Rheoli

 

Cyllid

.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu ei system brentisiaeth i ddiwallu anghenion a blaenoriaethau Cymru. Mae gennym gontract uniongyrchol â Llywodraeth Cymru i ddarparu cyllid ar gyfer y Prentisiaethau a ddarparwn ledled Cymru.

Prentisiaethau Cymru

.

Mae 'Cymraeg 2050 - Miliwn o Siaradwyr Cymreig' Llywodraeth Cymru yn nodi'r uchelgais i weld nifer y bobl sy'n gallu mwynhau siarad a defnyddio'r Gymraeg yn cyrraedd miliwn erbyn 2050. Er bod hon yn uchelgais heriol mae'n werth chweil ac yn angenrheidiol os ydym ni yw sicrhau bywiogrwydd yr iaith ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Yn t2 rydym yn hapus i'ch cefnogi i ymgymryd â'ch Prentisiaeth gyfan neu ran ohoni trwy gyfrwng y Gymraeg.

Astudiaethau achos

.

Rydym yn gweithio gydag ystod o sefydliadau sector bach, mawr a chyhoeddus ledled yn y DU.

Cliciwch dolen isod i weld un o'r hastudiaethau achos cyflogwr diweddaraf.

Ein cleientiaid

.

Cysalltu a ni

.

Rydym yn gweithio gydag ystod o sefydliadau sector bach, mawr a chyhoeddus ledled yn y DU.

Cliciwch dolen isod i weld un o'r hastudiaethau achos cyflogwr diweddaraf.

t2 group

t2 group
Prif Swyddfa - Melrose Hall, Cypress Drive,
St Mellons, Cardiff, CF3 0EG.

029 2079 9133

Gwybodaeth gyfreithiol

Adroddiad bwlch tâl rhyw

Gender pay gapGweld i adroddiad bwlch tâl rhyw.

Rhoi gwybod am broblem gwarchod

Safeguarding iconAngen rhoi gwybod am broblem gwarchod? Cliciwch yma.

Cysylltwch gyda ni

Cefnogir y rhaglenni prentisiaeth, hyfforddeiaeth a’r Twff swyddi Cymru gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop, dan arweiniad Llywodraeth Cymru

Acumen Coaching

Mae hyfforddiant ‘Acumen’ yn Adran Arweinyddiaeth a Rheolaeth arbenigol o’r grŵp t2.

Mae grŵp t2 a Acumen Coaching yn rhan o Gorfforaeth Marr Ltd.