Ffoniwch Ni’n Nawr 02920 799 133

Croeso i’r Porth Dysgwyr ar wefan t2 Group


Mae’r adran hon o’r wefan yn ceisio rhoi’r holl gyngor a’r arweiniad sydd ei angen ar staff, dysgwyr a phartneriaid t2 tra maen nhw’n dilyn cwrs hyfforddi gyda t2 group.

Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi wella ein gwasanaethau.

Cynghorion Defnyddiol ar gyfer Cyfweliadau

 

Rydym wedi rhoi ychydig o gynghorion defnyddiol at ei gilydd i’ch helpu gyda chyfweliadau yn y dyfodol. Bydd y cynghorion hyn yn gadael argraff barhaol ar y cyfwelydd.

1. Gwnewch eich ymchwil

Mae methu â pharatoi yn golygu paratoi i fethu. Rydych yn siŵr o gael cwestiynau penodol am y cwmni, felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud eich gwaith cartref drwy edrych ar wefan y cwmni.

2. Ewch ati i ymarfer eich cwestiynau

Er nad oes unrhyw fformat pendant ar gyfer cyfweliad am swydd, mae ‘na rai cwestiynau sydd bron yn sicr o godi. Dyma ychydig ohonynt:-

  • Pam ydych chi wedi gwneud cais am y brentisiaeth hon?
  • Rhowch enghraifft o adeg pan wnaethoch chi ymdopi’n dda dan bwysau.
  • Mae prentisiaethau’n golygu gweithio oriau amser llawn ochr yn ochr ag astudio am gymhwyster. Sut fyddwch chi’n blaenoriaethu’ch llwyth gwaith?
  • Rhowch enghraifft o’r ffordd rydych chi wedi delio â sefyllfa anodd.
  • Beth yw eich dealltwriaeth chi o gyfleoedd cyfartal a sut mae’n berthnasol i’r swydd hon?
  • Rhowch enghraifft o adeg pan fuoch chi'n gweithio’n annibynnol.
  • Rhowch enghraifft o adeg pan fuoch chi’n gweithio fel rhan o dîm.

3. Gwisgo’n iawn

Yr argraff gyntaf a wnewch chi ar ddarpar gyflogwr yw’r un bwysicaf. Bydd barn gyntaf y cyfwelydd yn seiliedig ar eich ymddangosiad a’ch gwisg. Dyna pam ei bod hi bob amser yn bwysig gwisgo’n briodol ar gyfer cyfweliad am swydd.

4. Peidiwch â chynhyrfu

Paratoi’n dda yw’r allwedd i reoli’r sefyllfa. Cynlluniwch eich siwrnai, gan ganiatáu amser ychwanegol ar gyfer unrhyw oedi annisgwyl, a rhowch bopeth sydd ei angen arnoch yn barod y noson cynt. Cofiwch siarad yn glir a gwenu, a chofiwch fod y rhai sy’n cyfweld yn bobl normal, ac mae’n bosib eu bod nhw’n nerfus hefyd!

5. Holwch gwestiynau

Dylech bob amser gael rhai cwestiynau’n barod ar gyfer y cyfwelydd, i dangos bod gennych ddiddordeb yn y swydd. Paratowch o leiaf tri chwestiwn, gan gynnwys rhai fydd yn rhoi gwybodaeth ichi am y swydd.

Pob Lwc!!