Ffoniwch Ni’n Nawr 02920 799 133

Croeso i’r Porth Cyflogwyr ar wefan t2 Group


Mae’r adran hon o’r wefan yn ceisio rhoi’r holl gyngor a’r arweiniad sydd ei angen ar staff, dysgwyr a phartneriaid t2 tra maen nhw’n dilyn cwrs hyfforddi gyda t2 group.

Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi wella ein gwasanaethau.

Mwy o wybodaeth?

Eich porth adnoddau rhyngweithiol

Mynediad at ddewis eang o hyfforddiant ac adnoddau ar-lein i’ch helpu yn eich dysgu

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

Llais y
CyflogwrSut gallwn ni wella ein rhaglenni i fodloni eich anghenion?


Cliciwch yma i roi eich adborth

Sut yr ydym wedi gweithredu ar eich adborth

#
 

Diddordeb mewn Dysgu CymraegDysgwch am fanteision dysgu Cymraeg a chyrchwch adnoddau i ddatblygu eich sgiliau Iaith.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

Cydraddoldeb ac AmrywiaethBeth mae hyn yn ei olygu i chi ac i’ch busnes?


Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

Mynnwch fwy o wybodaeth am ADCDF

Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

Cyrsiau
e-ddysguEdrychwch ar ein dewis o gyrsiau e-ddysgu sydd am ddim i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

 

Diogelu

A fyddech yn hoffi roi gwybod I ni am fater diogelu?

Diogelu Swyddog Stacy Preston 02920 799 133 / 07876 824 157
Dirprwy Swyddog Diogelu Jessica Wool 07881 093 512

Os gwelwch yn dda gweld ein Canllawiau Diogelu isod:

    •     Dysgwyr    •     Cyflogwyr    •     Staff    •     Radicaleiddio ac Eithafiaeth     •     e-ddiogelwch    •