× Cartref Amdonom ni Prentisiaeth yn Lloegr Prentisiaethau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Lloegr) Prentisiaethau ym maes Rheoli (Lloegr) Cyrsiau ag Ariennir Gan Fenthyciad Prentisiaethau Cymru Cyrsiau Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Cymru) Cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru) Cefnogaeth dysgwyr Dechrau gyda tim ni Cysalltu a ni Saesneg

Cysalltu a ni 029 2079 9133

Ein Prentisiaethau

.

Rydym yn darparu amrediad o Brentisiaethau sy'n flaenllaw yn y diwydiant ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Rheoli ar draws Cymru.

Prentisiaethau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Darganfod ein hamrediad o Brentisiaethau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.

Prentisiaethau ym maes
Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Prentisiaethau
ym maes Rheoli

Darganfod ein hamrediad o Brentisiaethau ym maes Arweinyddiaeth a Rheoli yng Nghymru.

Brentisiaethau ym maes
Arweinyddiaeth a Rheoli

 

Darperir ein holl Brentisiaethau yng Nghymru dan drefniant un i un yn y gweithle neu’n rhithiol trwy gyfrwng technoleg fideogynadledda a dysgu ar-lein gan ein hyfforddwyr a'n tiwtoriaid arbenigol. Mae pob Prentisiaeth yn defnyddio dysgu profiadol wedi'i gyfuno gyda hyfforddiant un i un er mwyn darparu newidiadau parhaus mewn ymddygiad, gan ddatblygu gallu eich sefydliad a gyrru gwelliannau mesuradwy mewn perfformiad.

Siart llif dysgu trwy brofiad Siart llif dysgu trwy brofiad Siart llif dysgu trwy brofiad
Care worker
A ydych chi wedi colli eich gwaith?

A wyddoch chi bod gofyn cael dros 20,000 o Weithwyr Gofal newydd yng Nghymru erbyn 2030?

Nid yw hi fyth yn rhy hwyr i newid gyrfa, gwasgwch yma i ddarganfod mwy.

Cyllid

.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu ei system Prentisiaethau er mwyn bodloni anghenion a blaenoriaethau Cymru. Mae gennym gontract uniongyrchol gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu cyllid ar gyfer y Prentisiaethau yr ydym yn eu darparu ledled Cymru.

Prentisiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg

.

Mae dogfen 'Cymraeg 2050 – Miliwn o siaradwyr Cymraeg' Llywodraeth Cymru yn nodi'r uchelgais i weld nifer y bobl sy'n gallu mwynhau siarad a defnyddio'r Gymraeg yn cyrraedd miliwn erbyn 2050. Er bod hon yn uchelgais heriol, mae'n un gwerth chweil ac yn un sy'n angenrheidiol os ydym yn mynd i sicrhau dyfodol yr iaith ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Ni yn t2, rydym yn fodlon eich cynorthwyo i ymgymryd â rhan o'ch Prentisiaeth neu'ch holl Brentisiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.

Astudiaethau Achos

.

Rydym yn gweithio gydag amrediad o sefydliadau bychain, sefydliadau mawr a sefydliadau o'r sector cyhoeddus ar draws y DU.

Cliciwch ar ddolen isod i weld un o'n hastudiaethau achos diweddaraf am ein cyflogwyr.

Cwsmeriaid

.
Cardiff and Vale University NHS Health Board, Wales
Velindre NHS Trust, Wales
Hafod - Housing, Support and Care Services
Home Instead, Senior Care
The Money Shop
Smart Solutions

Cysalltu a ni

.

Rydym yn gweithio gydag ystod o sefydliadau sector bach, mawr a chyhoeddus ledled yn y DU.

Gwasgwch y ddolen isod i weld un o'r hastudiaethau achos cyflogwr diweddaraf.

t2 group

t2 group
Prif Swyddfa - Melrose Hall, Cypress Drive,
St Mellons, Cardiff, CF3 0EG.

029 2079 9133

Gwybodaeth gyfreithiol

Adroddiad bwlch tâl rhyw

Gender pay gapGweld i adroddiad bwlch tâl rhyw.

Rhoi gwybod am broblem gwarchod

Safeguarding iconAngen rhoi gwybod am broblem gwarchod? Cliciwch yma.

Cysylltwch gyda ni

Cefnogir y rhaglenni prentisiaeth, hyfforddeiaeth a’r Twff swyddi Cymru gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop, dan arweiniad Llywodraeth Cymru

Acumen Coaching

Mae hyfforddiant ‘Acumen’ yn Adran Arweinyddiaeth a Rheolaeth arbenigol o’r t2 group.

Mae t2 group a Acumen Coaching yn rhan o Gorfforaeth Marr Ltd.