× Cartref Amdonom ni Prentisiaeth yn Lloegr Prentisiaethau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Lloegr) Prentisiaethau ym maes Rheoli (Lloegr) Cyrsiau ag Ariennir Gan Fenthyciad Prentisiaethau Cymru Cyrsiau Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Cymru) Cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru) Cefnogaeth dysgwyr Dechrau gyda tim ni Cysalltu a ni Saesneg

Cysalltu a ni 029 2079 9133

Ein Prentisiaethau

 Rydym yn darparu Prentisiaethau Arweinyddiaeth a Rheoli o ansawdd uchel ar draws Cymru. Darparir ein holl Brentisiaethau Arweinyddiaeth a Rheoli dan drefniant un i un yn y gweithle neu mewn ffordd rith trwy gyfrwng technoleg fideogynadledda a dysgu ar-lein gan ein tîm o hyfforddwyr a thiwtoriaid arbenigol.

Os ydych chi'n ddarpar ddysgwr ac eisiau gwybod mwy, edrych at ein hamrediad o raglenni isod:

Prentisiaeth Cymru

Prentisiaeth Rheoli

Mae'r Brentisiaeth Rheoli yn galluogi unigolion i wneud y cam o fod yn aelod tîm i fod yn rheolwr mewn ffordd hwylus, mewn busnesau bach a chanolig i sefydliadau cenedlaethol mawr yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a'r sector gwirfoddol.

Darganfod mwy
Prentisiaeth Cymru

Prentisiaeth Uwch mewn Arweinyddiaeth a Rheoli

Mae'r Brentisiaeth Uwch mewn Arweinyddiaeth a Rheoli yn galluogi cyfarwyddwyr a rheolwyr uwch i ddatblygu'r wybodaeth sy'n ofynnol er mwyn arwain tîm sy'n sicrhau perfformiad uchel.

Darganfod mwy

 

Career coach
A ydych chi'n teimlo'n ansicr ynghylch pa gwrs yw'r un mwyaf addas i chi?

Cliciwch yma i siarad gyda Hyfforddwr Gyrfaoedd ar-lein Arbenigol

Cyllid

.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu ei system Prentisiaethau er mwyn bodloni anghenion a blaenoriaethau Cymru. Mae gennym gontract uniongyrchol gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu cyllid ar gyfer y Prentisiaethau yr ydym yn eu darparu ledled Cymru.

Astudiaethau Achos

.

Rydym yn gweithio gydag amrediad o sefydliadau bychain, sefydliadau mawr a sefydliadau o'r sector cyhoeddus ar draws y DU.

Cliciwch ar ddolen isod i weld un o'n hastudiaethau achos diweddaraf am ein cyflogwyr.

Cwsmeriaid

.
Cardiff and Vale University NHS Health Board, Wales
Velindre NHS Trust, Wales
Hafod - Housing, Support and Care Services
Home Instead, Senior Care
The Money Shop
Smart Solutions

Cysalltu a ni

.

Rydym yn gweithio gydag ystod o sefydliadau sector bach, mawr a chyhoeddus ledled yn y DU.

Gwasgwch y ddolen isod i weld un o'r hastudiaethau achos cyflogwr diweddaraf.

t2 group

t2 group
Prif Swyddfa - Melrose Hall, Cypress Drive,
St Mellons, Cardiff, CF3 0EG.

029 2079 9133

Gwybodaeth gyfreithiol

Adroddiad bwlch tâl rhyw

Gender pay gapGweld i adroddiad bwlch tâl rhyw.

Rhoi gwybod am broblem gwarchod

Safeguarding iconAngen rhoi gwybod am broblem gwarchod? Cliciwch yma.

Cysylltwch gyda ni

Cefnogir y rhaglenni prentisiaeth, hyfforddeiaeth a’r Twff swyddi Cymru gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop, dan arweiniad Llywodraeth Cymru

Acumen Coaching

Mae hyfforddiant ‘Acumen’ yn Adran Arweinyddiaeth a Rheolaeth arbenigol o’r t2 group.

Mae t2 group a Acumen Coaching yn rhan o Gorfforaeth Marr Ltd.