× Cartref Amdonom ni Prentisiaeth yn Lloegr Prentisiaethau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Lloegr) Prentisiaethau ym maes Rheoli (Lloegr) Cyrsiau ag Ariennir Gan Fenthyciad Prentisiaethau Cymru Cyrsiau Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Cymru) Cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru) Cefnogaeth dysgwyr Dechrau gyda tim ni Cysalltu a ni Saesneg

Cysalltu a ni 029 2079 9133

Hyd 14 mis

Prentisiaethau ym maes Rheoli, rhaglen 'acumen' rheoli

Gwybodaeth

.

 

 

Mae'r rhaglen 'acumen' rheoli ar gyfer is-reolwyr llinell yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol, gan amrywio o fusnesau bach a chanolig lleol i sefydliadau cenedlaethol mawr.

Mae'r rhaglen 'acumen' rheoli wedi'i hanelu at is-reolwyr llinell yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol, yn amrywio o fusnesau bach a chanolig lleol bach i sefydliadau mawr, cenedlaethol.

Yn aml iawn, cymryd y cam cyntaf o fod yn aelod o'r tîm i fod yn rheolwr yw'r cam fwyaf heriol mewn gyrfa, ond rydym ni'n aml yn disgwyl i rywun gymryd y cam hwn heb unrhyw drafferth gan ei fod yn perfformio'n dda yn ei rôl flaenorol.

Mae'r rhaglen craffter rheoli yn galluogi unigolion i gymryd y cam yn rhwydd, ac os mae'r unigolyn wedi bod mewn swydd reoli ers cryn amser, bydd y rhaglen yn dadansoddi ei sgiliau arweinyddiaeth a rheolaeth i ganfod sut y gallai wella canlyniadau'r tîm yn sylweddol.

Mae'r rhaglen yn defnyddio cynnwys rhaglen gyfarwyddiadol (adnoddau dysgu) i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau newydd, ynghyd â dulliau cymell anghyfarwyddiadol i sicrhau bod rheolwyr yn dysgu drostynt eu hunain ac yn rhoi gwybodaeth a sgiliau newydd ar waith yn effeithiol yn y gweithle.

Sut rydym ni'n darparu’r Brentisiaeth hon

Caiff y rhaglen hon ei darparu ar sail un i un gan eich Tiwtor Rheolaeth penodedig eich hun.

Byddant yn cwrdd â chi bob mis (wyneb yn wyneb neu’n rhithwir) i ddarparu addysg a hyfforddiant i'ch helpu i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau newydd a'ch tywys trwy'r rhaglen.

Yna byddant yn asesu eich cymhwysedd trwy arsylwi arnoch yn rhoi'r sgiliau newydd ar waith yn y gweithle a'ch helpu i ddatblygu portffolio o dystiolaeth i brofi eich bod wedi cwrdd â gofynion y Brentisiaeth.

Cymwysterau sydd wedi’u cynnwys yn y Brentisiaeth hon

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn cyflawni'r cymwysterau canlynol:

  • Prentisiaeth Lefel 3 mewn Rheolaeth
  • Diploma Lefel 3 ILM mewn Rheolaeth
  • Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif Lefel 2 (os oes angen)
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu Lefel 2 (os oes angen)
  • Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol Lefel 2 (os oes angen)

Prif Gwybodaeth

.

Prentisiaeth Rheoli yng Nghymru

Cysalltu a ni

.

Rydym yn gweithio gydag ystod o sefydliadau sector bach, mawr a chyhoeddus ledled yn y DU.

Gwasgwch y ddolen isod i weld un o'r hastudiaethau achos cyflogwr diweddaraf.

t2 group

t2 group
Prif Swyddfa - Melrose Hall, Cypress Drive,
St Mellons, Cardiff, CF3 0EG.

029 2079 9133

Gwybodaeth gyfreithiol

Adroddiad bwlch tâl rhyw

Gender pay gapGweld i adroddiad bwlch tâl rhyw.

Rhoi gwybod am broblem gwarchod

Safeguarding iconAngen rhoi gwybod am broblem gwarchod? Cliciwch yma.

Cysylltwch gyda ni

Cefnogir y rhaglenni prentisiaeth, hyfforddeiaeth a’r Twff swyddi Cymru gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop, dan arweiniad Llywodraeth Cymru

Acumen Coaching

Mae hyfforddiant ‘Acumen’ yn Adran Arweinyddiaeth a Rheolaeth arbenigol o’r t2 group.

Mae t2 group a Acumen Coaching yn rhan o Gorfforaeth Marr Ltd.