× Cartref Amdonom ni Prentisiaeth yn Lloegr Prentisiaethau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Lloegr) Prentisiaethau ym maes Rheoli (Lloegr) Cyrsiau ag Ariennir Gan Fenthyciad Prentisiaethau Cymru Cyrsiau Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Cymru) Cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru) Cefnogaeth dysgwyr Dechrau gyda tim ni Cysalltu a ni Saesneg

Cysalltu a ni 029 2079 9133

Ein Prentisiaethau

.

 Rydym yn darparu'r ystod ehangaf o Brentisiaethau Gofal Oedolion a Phrentisiaethau Gofal Iechyd yng Nghymru. Darperir ein holl Brentisiaethau Gofal Oedolion a'n Prentisiaethau Gofal Iechyd dan drefniant un i un yn y gweithle neu'n rhithiol trwy gyfrwng technoleg fideogynadledda a dysgu ar-lein gan ein tîm o diwtoriaid a hyfforddwyr arbenigol.

Os ydych chi'n ddarpar ddysgwr ac eisiau gwybod mwy, edrych at ein hamrediad o raglenni isod:

Prentisiaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Prentisiaeth Cymru

Prentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2

Bydd y Brentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2 hon yn eich galluogi i ddatblygu a dangos eich gwybodaeth, eich dealltwriaeth, eich ymddygiad, eich sgiliau a'ch arfer o fewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol.

Darganfod mwy
Prentisiaeth Cymru

Prentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Bydd y Brentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3 hon yn eich galluogi i ddangos eich bod yn deall ac yn gweithredu'r egwyddorion a'r gwerthoedd sy'n cynnig sylfaen ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Darganfod mwy
Prentisiaeth Cymru

Prentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Arfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Datblygwyd y Brentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Arfer Proffesiynol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer y rhai sy'n dymuno bod yn rheolwyr, a bydd yn caniatáu i chi ddatblygu, darparu a chynnal arfer sy'n cynorthwyo canlyniadau cadarnhaol unigolion yn eich gweithle/lleoliad.

Darganfod mwy
Prentisiaeth Cymru

Prentisiaeth Uwch Lefel 5 Arweinyddiaeth a Rheoli Arfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Bydd Prentisiaeth Uwch Lefel 5 Arweinyddiaeth a Rheoli Arfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn eich galluogi i ddatblygu a dangos eich gwybodaeth, eich dealltwriaeth a'ch sgiliau er mwyn i chi allu arwain a rheoli arfer o fewn eich sefydliad/lleoliad mewn ffordd gymwys.

Darganfod mwy

Prentisiaethau Cymorth Gofal Iechyd Clinigol

Prentisiaeth Cymru

Prentisiaeth Lefel 2 mewn Iechyd (Cymorth Gofal Iechyd Clinigol)

Mae'r Brentisiaeth Sylfaen mewn Iechyd (Cymorth Gofal Iechyd Clinigol) ar gyfer Cynorthwywyr Gofal Iechyd sy'n gweithio mewn lleoliad ysbyty clinigol yng Nghymru.

Darganfod mwy
Prentisiaeth Cymru

Prentisiaeth Lefel 3 mewn Iechyd (Cymorth Gofal Iechyd Clinigol)

Mae'r Brentisiaeth Lefel 3 mewn Iechyd (Cymorth Gofal Iechyd Clinigol) ar gyfer Cynorthwywyr Gofal Iechyd Uwch sy'n gweithio mewn lleoliad ysbyty clinigol yng Nghymru.

Darganfod mwy

 

Career coach
A ydych chi'n teimlo'n ansicr ynghylch pa gwrs yw'r un mwyaf addas i chi?

Cliciwch yma i siarad gyda Hyfforddwr Gyrfaoedd ar-lein Arbenigol

Prif Gwybodaeth

.

Prentisiaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Cyllid

.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu ei system Brentisiaethau er mwyn bodloni anghenion a blaenoriaethau Cymru. Mae gennym gontract uniongyrchol gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu cyllid ar gyfer y Prentisiaethau yr ydym yn eu darparu ar draws Cymru.

Astudiaethau Achos

.

Rydym yn gweithio gydag amrediad o sefydliadau bychain, sefydliadau mawr a sefydliadau o'r sector cyhoeddus ar draws y DU.

Cliciwch ar ddolen isod i weld un o'n hastudiaethau achos diweddaraf am ein cyflogwyr.

Cwsmeriaid

.
Cardiff and Vale NHS Trust, Wales
Velindre NHS Trust, Wales
Hafod
Home Instead, Senior Care
The Money Shop
Smart Solutions

Cysalltu a ni

.

Rydym yn gweithio gydag ystod o sefydliadau sector bach, mawr a chyhoeddus ledled yn y DU.

Gwasgwch y ddolen isod i weld un o'r hastudiaethau achos cyflogwr diweddaraf.

t2 group

t2 group
Prif Swyddfa - Melrose Hall, Cypress Drive,
St Mellons, Cardiff, CF3 0EG.

029 2079 9133

Gwybodaeth gyfreithiol

Adroddiad bwlch tâl rhyw

Gender pay gapGweld i adroddiad bwlch tâl rhyw.

Rhoi gwybod am broblem gwarchod

Safeguarding iconAngen rhoi gwybod am broblem gwarchod? Cliciwch yma.

Cysylltwch gyda ni

Cefnogir y rhaglenni prentisiaeth, hyfforddeiaeth a’r Twff swyddi Cymru gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop, dan arweiniad Llywodraeth Cymru

Acumen Coaching

Mae hyfforddiant ‘Acumen’ yn Adran Arweinyddiaeth a Rheolaeth arbenigol o’r t2 group.

Mae t2 group a Acumen Coaching yn rhan o Gorfforaeth Marr Ltd.