× Cartref Amdonom ni Prentisiaeth yn Lloegr Prentisiaethau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Lloegr) Prentisiaethau ym maes Rheoli (Lloegr) Cyrsiau ag Ariennir Gan Fenthyciad Prentisiaethau Cymru Cyrsiau Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Cymru) Cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru) Cefnogaeth dysgwyr Dechrau gyda tim ni Cysalltu a ni Saesneg

Cysalltu a ni 029 2079 9133

Hyd 18 mis

Prentisiaeth Uwch mewn Arweinyddiaeth a Rheoli, rhaglen 'acumen' gweithredol

Gwybodaeth

.

 

 

Mae'r rhaglen 'acumen' gweithredol ar gyfer cyfarwyddwyr a rheolwyr uwch yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol, gan amrywio o fusnesau bach a chanolig lleol i sefydliadau cenedlaethol mawr.

Mae'r rhaglen 'acumen' gweithredol wedi'i hanelu at gyfarwyddwyr ac uwch reolwyr yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol, yn amrywio o fusnesau bach a chanolig lleol bach i sefydliadau mawr, cenedlaethol.

Mae'r rhaglen yn defnyddio cynnwys rhaglen gyfarwyddiadol (adnoddau dysgu) i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau newydd, ynghyd â dulliau cymell anghyfarwyddol i sicrhau eich bod yn dysgu ac yn rhoi gwybodaeth a sgiliau newydd ar waith yn effeithiol yn y gweithle.

Ar ddechrau'r rhaglen, byddwch yn datblygu'r wybodaeth angenrheidiol er mwyn datblygu ac arwain tîm sy'n perfformio'n dda. Unwaith y byddwch wedi datblygu'r wybodaeth hon, byddwch yn derbyn cefnogaeth i roi'r sgiliau hyn ar waith i ddatblygu tîm sy'n perfformio'n dda yn eich sefydliad.

Sut rydym ni'n darparu'r Brentisiaeth hon

Caiff y rhaglen hon ei darparu ar sail un i un yn eich gweithle gan eich Hyfforddwr Arweinyddiaeth a Rheolaeth penodedig eich hun.

Byddant yn cwrdd â chi bob mis (wyneb yn wyneb neu'n rhithwir) i gymell a hyfforddi i'ch helpu i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau newydd a'ch tywys trwy'r rhaglen.

Yna byddant yn asesu eich cymhwysedd trwy arsylwi eich tystiolaeth ohonoch chi'n rhoi'r sgiliau newydd ar waith yn y gweithle a'ch helpu i ddatblygu portffolio o dystiolaeth i brofi eich bod wedi cwrdd â gofynion y Brentisiaeth.

Cymwysterau sydd wedi'u cynnwys yn y Brentisiaeth hon

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn cyflawni'r cymwysterau canlynol:

  • Prentisiaeth Uwch Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth
  • Diploma Lefel 5 ILM mewn Egwyddorion Arweinyddiaeth a Rheolaeth
  • Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif Lefel 2 (os oes angen)
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu Lefel 2 (os oes angen)
  • Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol Lefel 2 (os oes angen)

Prif Gwybodaeth

.

Prentisiaeth Uwch mewn Arweinyddiaeth a Rheoli

Cysalltu a ni

.

Rydym yn gweithio gydag ystod o sefydliadau sector bach, mawr a chyhoeddus ledled yn y DU.

Gwasgwch y ddolen isod i weld un o'r hastudiaethau achos cyflogwr diweddaraf.

t2 group

t2 group
Prif Swyddfa - Melrose Hall, Cypress Drive,
St Mellons, Cardiff, CF3 0EG.

029 2079 9133

Gwybodaeth gyfreithiol

Adroddiad bwlch tâl rhyw

Gender pay gapGweld i adroddiad bwlch tâl rhyw.

Rhoi gwybod am broblem gwarchod

Safeguarding iconAngen rhoi gwybod am broblem gwarchod? Cliciwch yma.

Cysylltwch gyda ni

Cefnogir y rhaglenni prentisiaeth, hyfforddeiaeth a’r Twff swyddi Cymru gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop, dan arweiniad Llywodraeth Cymru

Acumen Coaching

Mae hyfforddiant ‘Acumen’ yn Adran Arweinyddiaeth a Rheolaeth arbenigol o’r t2 group.

Mae t2 group a Acumen Coaching yn rhan o Gorfforaeth Marr Ltd.