× Cartref Amdonom ni Prentisiaeth yn Lloegr Prentisiaethau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Lloegr) Prentisiaethau ym maes Rheoli (Lloegr) Cyrsiau ag Ariennir Gan Fenthyciad Prentisiaethau Cymru Cyrsiau Arweinyddiaeth a Rheolaeth (Cymru) Cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru) Cefnogaeth dysgwyr Dechrau gyda tim ni Cysalltu a ni Gweld y dudalen yn Saesneg

Cysalltu a ni 029 2079 9133

Hyd 24 mis

Prentisiaeth Uwch Lefel 5 Arweinyddiaeth a Rheoli Arfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gwybodaeth

.

 

 

Prentisiaeth Uwch Lefel 5 Arweinyddiaeth a Rheoli Arfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer dysgwyr mewn ystod eang o leoliadau.

Bydd Prentisiaeth Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Ymarfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 5 yn eich galluogi i ddatblygu a dangos eich gwybodaeth, dealltwriaeth, ymddygiad, sgiliau ac ymarfer mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol.

Yn ystod eich cyfnod dysgu, byddwch yn adeiladu 'pecyn' o wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau er mwyn i chi allu rheoli ac arwain ymarfer yn hyderus o fewn eich sefydliad/lleoliad. Bydd yr hyn y byddwch yn ei ddysgu yn eich cefnogi i gymryd cyfrifoldeb am roi eich gwybodaeth, eich dealltwriaeth a'ch sgiliau ar waith, meithrin annibyniaeth, ymreolaeth a'r hyder angenrheidiol ar gyfer swyddi ar y lefel hon.

Mae'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau angenrheidiol er mwyn cyflawni'r cymhwyster hwn yn adeiladu ar gynnwys y cymhwyster Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 4. Felly, mae'n rhaid i chi gwblhau'r cymhwyster Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 4 cyn dechrau'r cymhwyster Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Ymarfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 5.

Sut rydym yn darparu'r rhaglen hon

Caiff y rhaglen hon ei darparu ar sail un i un gan eich Rheolwr Datblygiad Personol penodedig eich hun.

Byddant yn cwrdd â chi bob mis (wyneb yn wyneb neu'n rhithwir) i ddarparu addysg a hyfforddiant i'ch helpu i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau newydd a’ch tywys trwy'r rhaglen.

Yna byddant yn asesu eich cymhwysedd trwy arsylwi arnoch yn rhoi'r sgiliau newydd ar waith yn y gweithle a'ch helpu i ddatblygu portffolio o dystiolaeth i brofi eich bod wedi cwrdd â gofynion y Brentisiaeth.

Cymwysterau sydd wedi'u cynnwys yn y Brentisiaeth hon

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn cyflawni'r cymwysterau canlynol:

  • Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 4
  • Arweinyddiaeth a Rheolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 5: Ymarfer
  • Sgiliau Hanfodol Cymhwyso Rhif Lefel 2 (os oes angen)
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu Lefel 2 (os oes angen)

Prif Gwybodaeth

.

Prentisiaeth Uwch Lefel 5 Arweinyddiaeth a Rheoli Arfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cysalltu a ni

.

Rydym yn gweithio gydag ystod o sefydliadau sector bach, mawr a chyhoeddus ledled yn y DU.

Gwasgwch y ddolen isod i weld un o'r hastudiaethau achos cyflogwr diweddaraf.

t2 group

t2 group
Prif Swyddfa - Melrose Hall, Cypress Drive,
St Mellons, Cardiff, CF3 0EG.

029 2079 9133

Gwybodaeth gyfreithiol

Adroddiad bwlch tâl rhyw

Gender pay gapGweld i adroddiad bwlch tâl rhyw.

Rhoi gwybod am broblem gwarchod

Safeguarding iconAngen rhoi gwybod am broblem gwarchod? Cliciwch yma.

Cysylltwch gyda ni

Cefnogir y rhaglenni prentisiaeth, hyfforddeiaeth a’r Twff swyddi Cymru gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop, dan arweiniad Llywodraeth Cymru

Acumen Coaching

Mae hyfforddiant ‘Acumen’ yn Adran Arweinyddiaeth a Rheolaeth arbenigol o’r t2 group.

Mae t2 group a Acumen Coaching yn rhan o Gorfforaeth Marr Ltd.