Ffoniwch Ni’n Nawr 02920 799 133

Croeso i’r Porth Dysgwyr ar wefan t2 Group


Mae’r adran hon o’r wefan yn ceisio rhoi’r holl gyngor a’r arweiniad sydd ei angen ar staff, dysgwyr a phartneriaid t2 tra maen nhw’n dilyn cwrs hyfforddi gyda t2 group.

Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi wella ein gwasanaethau.

Mwy o wybodaeth?

Diddordeb mewn Dysgu CymraegDysgwch am fanteision dysgu Cymraeg a chyrchwch adnoddau i ddatblygu eich sgiliau Iaith.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

Llais y
DysgwrDim ond trwy wrando arnoch chi a gweithredu ar eich adborth yr ydym yn gwybod sut i wella.

Cliciwch yma i roi eich adborth

Sut yr ydym wedi gweithredu ar eich adborth

#
 

Cynghorion Gorau ar Iechyd ac Ymarfer

Christian Malcolm yn egluro sut i fod yn iach a heini


Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

Eich porth adnoddau rhyngweithiol

Your interactive resource portal

Mynediad at ddewis eang o adnoddau a hyfforddiant ar-lein i’ch helpu yn eich dysgu

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

Cyrsiau
e-ddysguEdrychwch ar ein dewis o gyrsiau e-ddysgu sydd am ddim i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch y cylchgrawn dysgwyr diweddaraf

edge

Achievers Edge – rhifyn Chwefror 2015 bellach ar gael


Cliciwch yma i weld rhifynnau blaenorol

 

Diogelu

Mae grŵp t2 yn gofalu am iechyd, diogelwch a lles ein holl ddysgwyr. Mae dysgwyr sydd yn cael eu cefnogi'n dda yn fwy tebygol o gyrraedd eu potensial.

Rydym am i'n prentisiaid i fwynhau gweithio yn mewn amgylchedd diogel a gadarnhaol trwy eu hamser gyda ni. Fel sefydliad cyfrifol, mae grwp t2 cyfrifol cymryd golwg rhagweithiol yn y maes hwn.

Mae ein Tîm Diogelu ar gael i gynnig cyngor ac arweiniad i sicrhau bod unrhyw un sydd mewn perygl yn cael y gefnogaeth gywir.

Os ydych yn cael trafferth yn y gwaith, yn y cartref, yn ystod eich hyfforddiant amser gyda t2, neu unrhyw le arall, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni. Os hoffech chi gael gwybod mwy am ein prosesau Diogelu, cysylltwch ag un o'r staff a enwir isod.

Swyddog Diogelu Anthea Rowley 02920 819 505 / 07876 824 203
Dirprwy Swyddog Diogelu Stacy Preston 02920 819 546
Dynodedig Uwch y Person ar gyfer Diogelu ar draws y grŵp t2 Dave Marr – 02920 819 530

Os gwelwch yn dda gweld ein Canllawiau Diogelu isod:

    •     Dysgwyr    •     Cyflogwyr    •     Staff     •     Radicaleiddio ac Eithafiaeth     •     e-ddiogelwch    •